Procjena nekretnina

Procjeni vrijednosti nekretnine pristupamo iz potrebe odreÄ‘ivanja njezine vrijednosti usadašnjem trenutku, uzimajući u razmatranje moguće utjecaje u budućem vremenu.Vrijednost nekretnine predstavlja iznos svih probitaka odnosno prihoda koje tanekretnina može donijeti, izražen u novcu. Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da uporabom različitih metodologijapredvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali i da odredi koji su mogući probiciodnosno prihodi koje ta nekretnina u predviÄ‘enom vremenu može donijeti te da sveto izrazi u novcu.

Prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnine odnosno određivanja vrijednosti nekretnine, potrebno jeodrediti način ili metodu kojom će se utvrditi objektivna vrijednost nekretnine, a natemelju elemenata koji tu vrijednost determiniraju.

Vašu nekretninu procijeniti ćemo stručno i brzo!